Integritetspolicy

Updaterad 210707

vad innebär integritetspolicyn hos Esse?

Detta dokument beskriver hur vi samlar in och använder personligt information om dig, under tiden och efter ett eventuellt samarbete.

ESSE MAURITIUS är noga med att skydda din personliga information som du delar med oss.

Vi tar ansvaret för att hur vi väljer att använda oss av personlig information och tillhandahåller dig sparad information.

Det är viktigt att du läser denna information och tar del av eventuella notiser som berör personlig information. På så sätt ser du vad och varför vi sparar sådan information.

Dataskyddsprinciper 

Vi följer lagen enligt dataskydd (the Data Protection Act 2017). Detta betyder att följande information som lagras om dig hanteras enligt följande:

 1. Lagligt, rättvist och transparent.
 2. Sparad information används endast för avsett ändamål och inte på något annat sätt. 
 3. Relevant information används endast för relevanta syften. 
 4. Korrekt och uppdaterad information.
 5. Information sparas endast så länge den är relevant. 
 6. Lagrat på ett säkert sätt.

Information vi har om dig 

Personlig information vilket betyder information som identifirerar dig som person. innehåller inte data där identiteten tagits bort (anonymt) 

Följande är exempel på information som vi samlar in: 

 • Kontaktinformation som namn, titel, adress, telefonnummer och email. 
 • Tidigare namn.
 • Födelsedatum.
 • Födelseort.
 • Nationalitet.
 • Passnummer och utfärdande land.
 • Skattindentifieringsnummer.
 • Skattehemvist.
 • Yrke, arbetsgivare, form av anställning.
 • Företagsadress.
 • Om du har haft en offentlig roll. 
 • Ekonomisk information kring ditt företag.
 • Kopia på ditt körkort/id-handling 
 
 • Hur samlar vi in informationen?                                                                                                                                          
 • Ett vanligt sätt är att vi samlar in information i samband med att du blir kund hos oss, antingen vid ett eventuellt möte eller vid orderläggningen.

Vi kan även uppdatera denna information under vårt samarbete och du får alltid veta vilken information som lagrats om dig. 

Om du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev så sparar vi din emailadress tills dess att du väljer att avsluta din prenumeration.

Webbläsare och användingen av cookies 

Vår hemsida kan använda sig av cookies för att öka upplevelsen. Användarens webbläsare placerar cookies på hårddisken för journalföring och ibland för att söka information. Användaren kan i inställningar redigera för att hindra cookies eller för att varna när cookies blivit skickade. Notera då att hemsidan möjligtvis inte fungerar optimalt då.

Hemsidan använder också Google Analytics, en analysverktyg, för att generera information kring hur du använder vår hemsida. Denna information lagras på Google i USA. Google använder denna information för att utvärdera din användnning av hemsidan, ta fram aktivitetsrapporter och även erbjuda andra tjänster relaterade till hemsidan. Google kopplar inte din IP-adress med någon annan kontakt på Google. 

Du kan förebygga Googles insamling av information genom att ladda ner följande verktyg: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Information om barn

Esse Mauritius hemsida lämpar sig inte för barn under 13 år och Esse Mauritius samlar inte medvetet in information från barn under 13 år utan målsmans godkännande.

Hur använder vi informationen om dig?

Vi använder oss endast av din personliga information vid följande:

 1. För att verifiera din identitet och skydda oss själva från bedrägeri och för att följa lagar som rör penningtvätt och anti-terrorist-verksamhet.   
 2. När vi behöver använda oss av någon punkt i avtalet vi har mellan oss. 
 3. När vi måste följa lagen. 
 4. När det är nödvändigt för våra legitima intressen och även för dig och dina intressen. 

Vi kan även använda din personliga information till följande, och ovanliga, situationer:

 1. När vi behöver skydda dina, eller någon annans, intressen. 
 2. När informationen behövs för officiella intressen/myndigheter. 

Tillfällen när vi använder din personliga information

Vi behöver all ovanstående information för att på så sätt leverera den bästa servicen samtidigt som vi följer lagen.

Ändring av syfte

Vi använder endast din information när det är nödvändigt om det inte rör sig om undantag där vi måste använda informationen för annat syfte. I dessa sällsynta fall meddelar vi givetvis dig om detta för att förklara anledningen.

Notera att vi kan använda din information enligt ovan, och utan din vetskap, när det är kopplat till rådande lagar.

Vårt ansvar som arbetsgivare 

Alla anställda har ett ansvar att upprätthålla sekretessen rörande all information som rör dig och som de har tillgång till.  Detta ingår i anställningsavtal när en person anställs. 

Alla anställda behöver genomgå en obligatorisk utbildning i dataskydd på regelbunden basis vilket stärker ansvarskänslan för att på så sätt underhålla sekretessen kring din informatio

Behöver vi din tillåtelse?

Vi behöver inte din tillåtelse för att använda din information när lagen kräver det. I särskilda fall kan det krävas tillåtelse från din sida för att få använda särskilt känslig information. Vid dessa unika fall delger vi all information så att du kan besluta dig för om du ger tillåtelse till användandet av denna specifika information.

Gällande internationell transfer av information får du, så gott det går, information i förväg. Denna typ av förfarande faller under området sekretess.

Information om olagliga aktiviteter

Vi vidarebefordrar information kring olagliga aktiviteter där lagen kräver det. Vi gör alltid kreditupplysning på alla nya kunder i samband med att du blir kund hos oss. Information som rör olaglig aktivitet vidarebefordras för att på så sätt motverka penningtvätt och för att finansiering av terrorverksamhet

Automatiserade beslut 

Automatiserade beslut sker när ett it-system använder personlig information utan inblandning av fysiska personer.

Vi försöker undvika att automatiserade beslut tas men om det sker får du alltid veta detta skriftligt. 

Varför skulle ni dela mina information med tredjepart?

Det sker att vi delar information med tredjepart när lagen kräver det eller när vårt utövande av service kräver det.  

Datasäkerhet

Vi har sett till att ha relevanta säkerhetsåtgärder för att förhindra att information försvinner eller används felaktigt. Som tillägg har vi begränsat åtkomsten för de som inte direkt hör ihop med dig som kund. Denna information delges endast på uppdrag av oss och med högsta sekretess. Vi har en särskild procedur gällande hur vi hanterar misstänkt information som kan påverka säkerheten och då delges du alltid denna information.

Dataunderhåll

Hur länge behåller ni min information?

Vi behåller din information så länge som den är relevant för syftet det är ämnat för. Tiden vi sparar din information hänger på följande:

 • syftet med hanteringen av din information. 
 • lagar och regler som vi måste ta hänsyn till. 

För att ge ett exempel så behöver vi kunna svara på frågor som du kanske har även om du inte längre är kund hos oss. Vi har därför särskilda policys gällande borttagning av personlig information.

Vid särskilda fall kan vi anonymisera din information så att denna information inte längre kan bli förknippad med dig. I sådana fall kan vi använda denna information utan att delge dig detta. När vårt samarbete är över ser vi till att ta bort din information i enlighet med vår datapolicy och enligt rådande lagar och regler.

Ditt ansvar att meddela oss om förändringar 

Vi står fast vid att upprätthålla relevant information om dig så länge det fyller syftet med att behålla informationen och baserat på dina eventuella uppdateringar/ny information från dig. Det kan röra sig om ändring av adress, emailadress och telefonnummer för att säkerställa en god service från vår sida. Du har rätt att få ut rapporter på all information som finns registrerat om dig inom tre dagar. Om du skulle upptäcka felaktigheter i din information ver vi dig att meddela oss direkt. Vi ser då till att viktiga tillägg till din information lagras hos oss.

Förändringar i denna integritetspolicy

Denna policy är inget avtal mellan dig och oss utan själva kundavtalet sker separat.

Vi reserverar oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy när som helst och då förmedla den nya policyn när vi gör större förändringar. Vi meddelar dig även om det sker andra förändringar rörande din personliga information.